Werkzaamheden Nieuwlandstraat van start

08 september 2022

Maandag 12 september begint de vervanging van kabels en leidingen in de Nieuwlandstraat. Dat gebeurt in vier fases. Zo blijven winkels en horecazaken zo goed mogelijk bereikbaar voor klanten.

“We willen voorkomen dat de hele straat voor langere tijd openligt”, zegt omgevingsmanager Dagmar Neijssen. De planning van de werkzaamheden is zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van ondernemers. Ook is van tevoren met de brandweer besproken hoe de straat bereikbaar blijft voor hulpdiensten.

De afgelopen maanden zijn er vele gesprekken gevoerd. Het resultaat is dat de werkzaamheden over vier tijdvakken worden verdeeld. Fase 2 is naar verwachting klaar op 9 december. “Daarna doen we even niets, zodat winkels en restaurants goed toegankelijk zijn tijdens de feestdagen”, licht Dagmar toe.

Horecaondernemers Radioplein

Vanaf de tweede week van januari is een gedeelte bij het Radioplein aan de beurt (wat officieel gewoon Nieuwlandstraat heet). Vooral hier zitten veel horecaondernemers. Voor hen is januari een relatief rustige periode, waarin er ook nog geen grote terrassen buiten staan.

Binnen elk tijdvak blijf steeds één trottoir toegankelijk voor voetgangers. Daar waar de stoep wél openligt, komen er loopbruggen over de sleuf naar de ingang van panden. “Daar gaan we een kunstgrasmat overheen plaatsen. Dat werkt als een soort deurmat: je loopt naar binnen zonder zand aan je schoenen”, zegt uitvoerder Ad Rozen. Ook wordt samen met enkele ondernemers bekeken of de loopbruggen tijdens fase 2 wat ‘aangekleed’ kunnen worden, bijvoorbeeld met groenversiering of feestverlichting. Op de lage bouwhekken komen, op verzoek van verschillende ondernemers, nieuwe banners.

Half februari klaar

Als alles meezit, is de hele Nieuwlandstraat half februari klaar. Dan liggen er weer nieuwe gasleidingen en glasvezelkabels en kabels voor openbare verlichting in de grond. Binnen het project 013Infra is de planning tot nu toe steeds gehaald. “We graven altijd proefsleuven, beginnen tijdig met de voorbereiding, doen steeds meer ervaring op in de binnenstad en communiceren voortdurend met de mensen die op straat aan het werk zijn”, verklaart Ad.

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht?
013Infra is een samenwerking van
Logo van enexis
Logo van Brabant
Logo van KPN
Logo van Gemeente Tilburg