In één klap vierduizend glasvezelaansluitingen erbij

23 januari 2024

KPN heeft eind vorig jaar in één keer vierduizend glasvezelaansluitingen opgeleverd in de Tilburgse binnenstad. Normaal gesproken gebeurt dat niet in zulke grote aantallen tegelijk.

Op verzoek van de gemeente Tilburg koos KPN ervoor om in de binnenstad samen op te trekken met Enexis en Brabant Water. De aanleg van glasvezel gebeurt daar tegelijk met de vervanging van gas-, electriciteits- en waterleidingen. Zo hoeven straten maar één keer te worden opgebroken, wat zorgt voor minder overlast.

Glasvezelkastje

Aansluiting van inwoners of ondernemers op een glasvezelnetwerk begint altijd met een bezoekje van een KPN-medewerker. Die bepaalt, in overleg met de bewoner, waar in de woning het glasvezelkastje kan komen te hangen. Ligt de glasvezelkabel eenmaal in de straat, dan kan die normaal gesproken snel in gebruik worden genomen. “De bewoner of ondernemer maak daarvoor een afspraak met KPN-een monteur, die de glasvezelkabel naar binnen legt en monteert op de vooraf afgesproken plaats”, legt projectleider Roy Weijgerse van KPN uit. Vervolgens kan de eigenaar of huurder van een pand een glasvezelabonnement afsluiten bij de provider van zijn of haar keuze.

Wijkverdeelkast

De werkwijze in de Tiburgse binnenstad wijkt af van de gebruikelijke manier van werken. “Normaalgesproken beginnen we met de aanleg van glasvezel in de buurt van een wijkverdeelkast”, zegt Roy. Die kast vormt het middelpunt van een steeds groter wordende cirkel, waarbinnen steeds meer adressen worden aangesloten.

In de binnenstad volgde KPN de planning van Enexis en Brabant Water: “Als we samen aan het werk waren in een straat, hebben we meteen de glasvezelaansluiting bij de mensen naar binnen gelegd”, zegt Roy. Zo werden de afgelopen jaren vierduizend aansluitingen gerealiseerd.

Het duurde tot november vorig jaar voordat inwoners en ondernemers hun aansluiting konden gebruiken. Roy legt uit dat de afzonderlijke kabels in de straten in de binnenstad nog niet waren verknoopt met elkaar en met de wijkverdeelkast. “Pas toen er een verbonden netwerk was, konden de aansluitingen op alle vierduizend adressen in één keer worden opgeleverd.”

Voordelen

De samenwerking waarvoor gekozen is, leidt niet alleen tot minder overlast, maar biedt meer voordelen. Roy: “We trekken ook samen op bij het nemen van verkeersmaatregelen en de communicatie naar bewoners en ondernemers. Dat is wel zo efficiënt.” En er is namens KPN altijd iemand beschikbaar voor de inwoners, die op de hoogte is van de met Enexis en Brabant Water gemaakte afspraken: uitvoerder Piet Loeffen van aannemer Circet. “Hij is de afgelopen jaren altijd een aanspreekpunt geweest voor bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Zijn inzet is zeer waardevol.”

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht?
013Infra is een samenwerking van
Logo van enexis
Logo van Brabant
Logo van KPN
Logo van Gemeente Tilburg