Graven zonder bestaande kabels of leidingen te beschadigen

04 december 2020

Ondergronds transport van elektriciteit, gas, informatie en (afval)water: het zorgt voor comfort en gemak in huizen en bedrijven. Hoe voorkom je dat bij vervangingswerkzaamheden andere leidingen of kabels beschadigd raken?

Het lijkt heel vanzelfsprekend: licht brandt, water stroomt en het internet werkt. Totdat er iets beschadigd raakt. Dan beseffen we ineens hoe afhankelijk we zijn van een goed functionerende ondergrondse infrastructuur. De mensen van 013Infra doen dan ook alles om schade door graafwerkzaamheden te voorkomen.

Het begint met proefsleuven

Om beschadigingen te vermijden, is een goed beeld van de ondergrond nodig. “Dat begint met het graven van proefsleuven”, zegt omgevingsmanager Eline Beijne. Bij de start van het project zijn in de hele binnenstad zulke sleuven gegraven. Die geven een goed beeld van wat zich onder het aardoppervlak bevindt. “Wat ligt er aan kabels en leidingen? Met wat voor type grond hebben we te maken?”

De proefsleuven vormen een belangrijke basis voor de planning van het project. Ligt een leiding bijvoorbeeld heel diep? Of in taaie ondergrond, zoals puinverharding? Dan kost het toegankelijk maken van die leiding relatief veel tijd.

Verplichte KLIC-melding

Daarnaast is iedereen die machinaal gaat graven wettelijk verplicht om een KLIC-melding doen. KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Wie een melding doet, krijgt informatie over wat er op een bepaalde plek onder de grond ligt.

De mensen van 013Infra hebben allemaal een speciale app op hun mobiele telefoon. Daarmee kunnen ze een KLIC-plattegrond bekijken, waarop ondergrondse kabels en leidingen staan. Naast de werktekeningen geven die een duidelijk beeld van wat ze tijdens het graven tegen zullen komen.

Verder wordt bij machinaal graven altijd in duo’s gewerkt. Eline: “Een grondwerker stuurt vanuit de sleuf de kraanmachinist aan.” Diegene vormt als het ware de ogen van de machinist, die vanuit de cabine niet kan zien wat er in de grond gebeurt. Door goed samen te werken, voorkomen deze twee beschadigingen.

Niet gebruikte kabeltjes

Natuurlijk is beschadiging nooit volledig uit te sluiten. “Gaat er toch iets mis, dan melden we dat direct bij de eigenaar van de kabel, zodat we gelijk actie kunnen ondernemen. Weten we niet van wie de kabel is, dan wachten we bij kleine kabeltjes altijd even af”, zegt Eline. “Soms worden ze niet meer gebruikt. En als dat wel het geval is, melden mensen zich vanzelf. Wij proberen de storing dan binnen 24 uur te verhelpen. Dit doen we altijd samen met de netbeheerder van de kabels of leidingen.”

Hebt u vragen over dit nieuwsbericht?
013Infra is een samenwerking van
Logo van enexis
Logo van Brabant
Logo van KPN
Logo van Gemeente Tilburg