Contact

Veelgestelde vragen

Algemeen

Kijk voor meer informatie over werkzaamheden aan de gasleiding op de website van Enexis Netbeheer.

Kijk voor meer informatie over het aansluiten van glasvezel op de website van KPN NetwerkNL.

Kijk voor meer informatie over werkzaamheden aan de waterleiding op de website van Brabant Water.

Het vernieuwen van kabels en leidingen in de hele binnenstad is een grote klus, maar we pakken dit straat voor straat aan. De Noordhoekring en Fabriekstraat zijn als eerste aan de beurt. Daarna komen in de drie jaar die volgen alle andere straten in de binnenstad aan de beurt. Meer informatie leest u in de voorlopige planning.

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dat heeft de Nederlandse overheid aangekondigd in het Klimaatakkoord. Dit hebben we niet van vandaag op morgen voor elkaar, maar we zijn er al wel mee aan de slag. We bekijken samen met gemeenten welke wijken kunnen afstappen van het aardgas. In sommige van die wijken zullen we (met name grijs gietijzeren) gasleidingen gaan verwijderen. In andere wijken blijft het gasnet gewoon liggen en blijven we het dus goed onderhouden. Bij het vervangen van gasleidingen leggen we doorgaans nieuwe kunststof leidingen in de grond. Die zijn niet alleen te gebruiken voor aardgas maar ook voor alternatieven als bio- of groen gas en voor waterstof. Ze zijn dus zeker niet waardeloos.

We zorgen ervoor dat hulpdiensten op ieder moment van de dag overal kunnen komen. We onderhouden nauw contact met de verschillende hulpdiensten en zorgen ervoor dat zij altijd op de hoogte zijn van onze plannen.

We betrekken bewoners, ondernemers en het binnenstadsmanagement actief bij onze plannen. Zo weten we wat er leeft in de binnenstad en kunnen we daar in onze planning rekening mee houden. In de periodes waarin ondernemers veel omzet draaien, zorgen we ervoor dat we de overlast tot een minimum beperken.

Op deze website vindt u alle actuele werkzaamheden en onze planning voor de komende tijd. Bewoners van de straten waar gewerkt wordt, ontvangen ruim van tevoren een brief met meer informatie en praktische tips. Ondernemers informeren wij zowel persoonlijk als per brief. Daarnaast organiseren we inloopavonden voor bewoners waar medewerkers van Brabant Water, Enexis Netbeheer, KPN NetwerkNL, gemeente Tilburg en aannemer Rasenberg Infra aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

We werken op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur. We zorgen ervoor dat de straat ieder weekend weer dicht is. Na werktijd worden eventuele gaten en sleuven afgezet, zodat huizen en bedrijven veilig bereikbaar zijn.

Grijs gietijzer is verouderd en daarom vervangen we dat overal in Enexis-gebied voor kunststof. De overheid verplicht ons dit omdat deze leidingen in uitzonderlijke gevallen kunnen breken, waardoor er een gaslek zou kunnen ontstaan. Totdat de leidingen vervangen zijn, houdt Enexis Netbeheer de kwaliteit en veiligheid nauwlettend in de gaten. Het waterleidingnet in de binnenstad is grotendeels in de jaren 50 aangelegd. We wachten niet af tot de eerste tekenen van veroudering, maar gaan de leidingen waar nodig op tijd vernieuwen. We doen dat op het moment dat voor u het meest gunstig is. Door deze werkzaamheden tegelijk met het vernieuwen van de gasleidingen aan te pakken, beperken we de overlast voor u zoveel mogelijk. Zo hoeven de samenwerkende partijen maar één keer de straat open te breken voor de werkzaamheden. Dit werkt efficiënt, houdt de kosten laag en zorgt voor minder overlast.

Bewoners

Wordt er in uw straat gewerkt? Dan kan het zijn dat u de kliko op een andere plaats moet aanbieden. Zet de kliko buiten de wegafzetting aan de openbare weg waar de vuilniswagen kan komen. De ophaaldag blijft hetzelfde. U kunt ook altijd aan een van de medewerkers van Rasenberg vragen waar u hem het beste kunt zetten. Bekijk voor meer informatie over het ophalen van huisvuil de afvalkalender van gemeente Tilburg.

Bekijk de actuele werkzaamheden. Hier leest u meer over de duur van de werkzaamheden per straat.

De glasvezelmonteurs komen meestal in een team van twee bij u langs. Een monteur voor de grovere werkzaamheden en een voor het installeren van het aansluitpunt in uw woning. De installatie in uw woning: Eerst wordt de glasvezelkabel bij uw gevel opgegraven en doorgetrokken vanuit de kelder of kruipruimte. Er moet daarbij geboord worden in de fundering. De monteur gebruikt hiervoor onder andere een boor en lasapparaat. Daarna installeert de andere monteur het glasvezelaansluitpunt op de afgesproken plek. Hij bekijkt daarbij nog wel een aantal technische aspecten. We zijn namelijk gebonden aan een aantal eisen voor de installatie van het glasvezelaansluitpunt. Een van die eisen is bijvoorbeeld dat de apparatuur van de provider in een later stadium makkelijk kan worden aangesloten.

Voor het aanleggen van glasvezel hoeft er in de meeste gevallen geen geul gegraven te worden in uw tuin. Vanaf de erfgrens wordt de glasvezelkabel ondergronds naar uw woning geboord. Bij de gevel van uw woning wordt een gat gemaakt, ter grootte van een stoeptegel, waar de glasvezelkabel weer uit komt. Het oranje kabeltje steekt vervolgens een stukje uit de grond. Dit is slechts tijdelijk en tot we uw woning in de volgende fase aansluiten op glasvezel.

Is uw voortuin langer dan 30 meter?

Als u een grote voortuin heeft, kunnen we de afstand mogelijk niet in één keer overbruggen. Als dit het geval is, moeten we halverwege uw tuin een gat ter grootte van een stoeptegel in de grond maken. Samen met u bepalen we de beste plek.

We gaan de hoofdleidingen vervangen; die liggen in principe altijd in openbare grond. Mocht het toch nodig zijn om op uw privéterrein te graven, dan doen we dat altijd in overleg. Uiteraard brengen we in dat geval uw tuin ook weer terug in originele staat.

De binnenstad van Tilburg is recent opnieuw ingericht. Grote veranderingen zijn dus niet nodig en daarom brengen we alles terug in originele staat. Waar het kan en gewenst is, maken we wel ruimte voor extra groen.

Wordt er in uw straat gewerkt? Dan ontvangt u op tijd een brief met meer informatie en praktische tips. Het kan voorkomen dat parkeerplaatsen en/of opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. U kunt uw auto dan verderop in de wijk parkeren. Bekijk de kaart met parkeerrayons in Tilburg om te zien in welk rayon u bent. Parkeert u op eigen terrein en hebt u daarom geen parkeervergunning? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van 013Infra via telefoonnummer 088 751 01 10 of stuur een e-mail naar kernwinkelgebied@rasenberg-apk.nl. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.

Bent u slecht ter been of zit u in een rolstoel? Neem dan contact op met aannemer Rasenberg via telefoonnummer 088 751 01 10. We zoeken dan samen naar een passende oplossing voor de toegankelijkheid van uw straat en woning. Hebt u een eigen invalidenparkeerplaats vlakbij uw huis? Als u dit aangeeft, zoeken we daar een alternatief voor.

We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar is. Als er sleuven voor uw woning langs zijn gegraven, dan leggen wij een loopplank over de sleuf neer zodat u uw huis op ieder moment in en uit kunt.

Bekijk de voorlopige planning. Hier leest u meer over de duur van de werkzaamheden per straat.

Ondernemers

We gaan zorgvuldig te werk. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan aan uw eigendommen, dan schakelen we daarvoor de verzekering in. De samenwerkende partijen van 013Infra zijn niet aansprakelijk voor eventuele inkomstenderving, omdat het om aangekondigde werkzaamheden gaat. Ondernemers kunnen hier vooraf rekening mee houden.

Over laden en lossen maken we afspraken met de ondernemers. We kijken samen naar de beste oplossing.

Pinautomaten werken via een telefoon- of een internetverbinding.

Is uw pinapparaat verbonden via de telefoonlijn?

Dan kunnen klanten altijd pinnen.

Is de pinautomaat aangesloten op een internetverbinding?

Dan wordt de verbinding alleen even onderbroken als KPN NetwerkNL de glasvezelaansluiting activeert. Hiervoor plant u zelf uw moment met uw provider. Op het moment dat KPN NetwerkNL de aansluiting monteert, blijft uw verbinding gewoon werken.

Enexis Netbeheer werkt alleen aan de gasleiding, u kunt gewoon elektriciteit blijven gebruiken.

Contactgegevens

Algemeen

Hebt u vragen over de gas-, elektriciteits- of waterwerkzaamheden?

Rasenberg APK beantwoordt deze graag

Bel 088 751 01 10Stuur ons een e-mail

KPN NetwerkNL

Hebt u vragen over de aanleg en gebruik van glasvezel?

Bel 088 006 37 44Stel ons uw vraag
013Infra is een samenwerking van
Logo van enexis
Logo van Brabant
Logo van KPN
Logo van Gemeente Tilburg